NAŠ UVOD

Dobrodošli u Arcon, regionalni tržišni lider sa zajedničkom platformom u ponudi tehnologija i opreme za reciklažu širokog spektra industrijskog i komunalnog otpada, poput: otpadnih guma, obojenih metala,  kablova, WEEE otpada, komunalnog otpada i dr..


Možemo vam isporučiti pojedinačne strojeve ili kompletne pogone dokazanih i postojanih tehnologija u reciklažnoj industriji, osiguravajući visoki kapacitet,  maksimalnu iskoristivost  sa krajnjim proizvodom dodatne vrijednosti.

 


NAŠE USLUGE

Ono što mi možemo ponuditi:

 

Reciklaža  guma

Kompletna rješenja za recikliranje svih vrsta otpadnih guma.

 

Recikliranje komunalnog otpada 

Oprema za obradu kućanskog otpada, sa maksimalnom  iskoristivošću.

 

Reciklaža WEEE  otpada

Kompletne linije za obradu E-otpada na čist, siguran i ekonomičan način. 

 

Reciklaža kablova

Dokazana tehnologija recikliranja kablova sa povratom metala od 99,5%.

 

Proizvodnja finalnih proizvoda  

Inovativna oprema koja recikliranu gumu pretvara u različite proizvode uporabne vrijednosti.

 

Sustavi za izdvajanje i oporabu žive

Rješenja za sigurno recikliranje produkata kontaminiranih živom, poput žarulja, baterija,  CRT monitora.