Reciklaža kablova

Reciklaža kablova


Izvorno, s proizvodnjom sjekača kablova, te kasnije sa ekspanzijom u proizvodnji aligatorskih  i ACSR  škara, te ljuštilicama  za kablove , ELDAN   je razvoj reciklaže  kablova nastavio u smjeru  proizvodnje cjelovitih linija za obradu svih mogućih vrsta kabela kakvi se pojavljuju na tržištu.  Zbog velike vrijednosti obojenih metala, bakra i aluminija, reciklaža  kablova je uvijek bila predvodnica  reciklažne industrije.
REDOMA program reciklaže kablova  je postala dijelom ELDAN  Grupe u 2016. godini. Eldan je time postao najveći svjetski proizvođač opreme i postrojenja  za recikliranje kablova, sa kvalitetnim i  i konkurentnim rješenjima u cjelovitom rasponu kapaciteta i vrsti kablova. REDOMA  program je namijenjen malim i srednjim pogonima, kapaciteta  od 150 kg / sat do 2000 kg / sat, a ELDAN Recycling se fokusirao  na program  velikih  kapaciteta, od 2000 kg / sat pa sve do 10000 kg / sat.
Zajedno, ELDAN i REDOMA  programi  za recikliranje kabela mogu obrađivati sve vrste kablova, od suhih do želatinom napunjenih telekomunikacijskih, te onih masnih, podzemnih kablova, sa čistoćom metalne frakcije od 99,9%.  Asortiman Eldan i Redoma sadrži standardne konfiguracije linija kao i namjenski, prilagođena rješenja koja odgovaraju konkretnim potrebama pojedinih korisnika.