Obrada otpadnih guma

Obrada otpadnih guma


Otpadne gume, zbog velikih količina koje se neprestano  povećavaju, smatraju  se jednim od najproblematičnijih izvora otpada, stvarajući stalne rizike od požara, toksičnih emisija u atmosferu i onečišćenja podzemnih voda. Od 1983.,  tvrtka Salvadori nudi rješenja za primarno   recikliranje guma, dizajnirajući i izrađujući opremu koja pokriva cijeli proces pretvaranja starih otpadnih guma u proizvod sa novostvorenom vrijednošću, istovremeno rješavajući  ekološke probleme.

Salvadori isporučuje strojeve za primarno pripremu procesa recikliranja guma:
Hercules 45 & Hercules 90 - uklanjaju čelične obruče sa kamionskih  i OTR guma prije daljnje obrade guma u postrojenju za reciklažu/granulaciju.
MT REX - oprema za sječenje  OTR i rudarskih guma najvećih dimenzija, a prije obrade guma u postrojenju za granulaciju .
Wolverine – postupak usitnjavanja velikih guma u manje komade koji se nakon toga mogu potpuno reciklirati  granuliranjem, ili koristiti za proizvodnju alternativnog goriva uklj. I  pirolizu.
Stroj za struganje čvrstih guma – za proizvodnju „mulcha“,  usitnjenih komada i gumenog praha raznih veličina.

Postrojenja za reciklažu  dalje prerađuju tako pripremljene  komade otpadnih guma  kako bi se omogućila potpuna separacija sastavnih elemenata: čelika, tekstilnih vlakana te  gume u obliku granula ili pudera koji se mogu dalje koristiti kao sirovina, u cilju dobijanja  širokog spektra  (polu)finalnih  proizvoda.