MT REX

MT REX


MT REX  postrojenje je namijenjeno rezanju radijalnih ili kamionskih guma koje sadrže tekstil,  dimenzija od  840 do 1600 mm. Jedinica je konstruirana tako da npr. 5 tonsku gumu razreže na komade u manje od 1 hr, generirajući milione kila otpadnih guma  za potrebe daljnje prerade, i to samo u jednom tjednu.   

Glavne komparativne prednosti  MT REX  sistema su :
  • Jednostavna upotreba – potreban samo jedan operator za upravljanje
  • Brzo posluživanje sa gumama upotrebom standardnog viljuškara 
  • Usitnjena guma se istresa  na gumenu traku, konvejer.  
  • Pouzdanost i u teškim pogonskim uvjetima rada
  • Modularna konstrukcija omogućuje jednostavnu pokretljivost i mobilnost ovog postrojenja po potrebi.   
  
 

Galerija