Recikliranje čvrstog komunalnog otpada

Recikliranje čvrstog komunalnog otpada


Napredni sustavi i oprema za obradu komunalnog čvrstog otpada (MSW) koje isporučuje firma CP, projektirani su za dugotrajnost i dokazano pružaju visoku propusnost i veliki kapacitet. U kombinaciji s maksimalnim stopama ponovnog korištenja separiranog reciklaža, kvaliteta krajnjeg proizvoda je među najboljima  u trenutno dostupnim tehnologijama.