Wolverine mašina

Wolverine mašina


Wolverine  mašina je konstuirana da usitni kompletne kamionske, OTR i/ili  rudarske gume na manje komade koji se onda mogu dalje šaržirati u linije za reciklažu guma, i/ili koristiti  direktno kao RDF u energanama ili pirolitičkim postrojenjima. Mašina ima hidraulične škare koje usitnjuju kamionske i rudarske gume, max. dimenzija  od 1300 mm. Ovakvo usitnjavanje  ima ekonomske opravdanosti i  kod daljnjeg transporta guma velikih dimenzija.

   

Galerija