Hercules 45

Hercules 45


Hercules 45 mašina skida obruč sa kamionskih guma i OTR guma  prije nego što se one dalje šrediraju u liniji za reciklažu.  Efekt prethodnog skidanja obruča guma je u produžetku vijeka trajanja noževa, ali i povećanja čistoće granulata. Također i manje zastoje zbog redovne zamjene noževa radi brušenja i sl. Ovaj model može obraditi kamionske gume do veličine 600 mm, sa max. kapacitetom od 30 kom/hr. 

                                    

Galerija