Razvrstavanje e-Otpada

Razvrstavanje e-Otpada


MSS nudi nekoliko senzora visoke rezolucije u  L-VIS i CIRRUS optičkim sorterima zadnje generacije, kao i desetljećima dokazan metalni detektor za odvajanje prethodno usitnjenog elektroničkog otpada ("e-otpad" ili WEEE) sa prosječnim česticama veličinama manjim od 50 mm.
Ovim putem možemo vam predložiti  mogućnosti za razvrstavanje e-otpadaka prema boji ili vrsti materijala, bilo da se radi o štampanim pločama (PCB), obojenim metalima, nehrđajućim čelikom, bakrenim žicama (presvučenim i bez premaza), plastici prema vrsti i boja itd.