Kompletno rješenje

Kompletno rješenje


Postavljanje Eldan  sustava za recikliranje hladnjaka može obuhvaćati sve faze obrade od odvajanja plinova do peletiziranja PUR pjene, a kapaciteti se mogu prilagoditi zahtjevima kupac do 40-50 ili 70-80 hladnjaka / sat.


Galerija