Uložak i izlazne frakcije materijala

Uložak i izlazne frakcije materijala

 

Ulazni materijali

Sustav Eldan opremljen je za recikliranje hladnjaka  koji djeluju na bazi rashladnih  tekućina, te plinova, CFC / pentan. Glavne prednosti linije su u tome što ne dopušta isparavanje aštetnih tvari u atmosferu i istovremeno postiže učinkovito recikliranje krutih materijala.
Postrojenje za recikliranje u hladnjaku dizajnirano je za drobljenje jedibica  maksimalne veličine 2000 x 1200 x 1000 mm. (veće jedinice moraju biti smanjene  prije obrade).
 

 Izlazne frakcije

Tijekom postupka reciklaže,  hladnjaci se drobe, melju te razdvajaju na sastavne elemente :
  • Fe (manji od 40 mm, spreman za ponovnu prodaju).
  • PUR peleti (koristi se u spalionicama).
  • Organska frakcija (uglavnom plastična, spremna za ponovnu prodaju).
  • Obojeni metal (spremni za ponovnu prodaju).
Ostatak hladnjaka se odstranjuje u:
  • Faza I: Ulje  i CFC / pentan / butan plinovi se usisavaju u jedinicu za usisavanje CFC / ulja. Plin se odvaja od ulja i sakuplja u zatvorenim plinskim posudama. Ulje se ispumpava  u otvorenu posudu. Ostatak plina u ulju je manji od 0,05%. Obnavljanje  plina do 99%.
  • Faza II: Dio dušika koji se koristi za smanjenje razine kisika u komori za rezanje hladnjaka u tornju, vraća se i reciklira u  zatvorenom sustavu  kako bi se smanjila potrošnja. Plinovi se sakupljaju u zatvorenim plinskim posudama. Obnavljanje  plina je do 99%.

Galerija